Cjenik usluga gospodarenja otpadom


CJENIK USLUGA SAKUPLJANJA, ODVOZA I ZBRINJAVANJA OTPADA NA
ODLAGALIŠTU DONJI PICUDO

r.b. KORISNIK USLUGA JM CIJENA
(kn)
PDV CIJENA
+ PDV
1.  a) Domaćinstva 1lit. 0,0331 0,0083 0,0414
2.  a) Zgrade za odmor, škole i vrtići, domovi zdravlja
 b) Sanitarno deponiranje
m2
m2
0,37
0,16
0,09
0,04
0,46
0,20
3.  a) Tvrtke i ustanove
 b) Sanitarno deponiranje
m2
m2
0,79
0,24
0,20
0,06
0,99
0,30
4.  a) Turističke tvrtke, hoteli, odmarališta
 b) Sanitarno deponiranje
m2
m2
2,00
0,40
0,50
0,10
2,50
0,50
5.  a) Mali obiteljski hoteli koji posluju cijelu godinu
 b) Sanitarno deponiranje
m2
m2
1,04
0,40
0,26
0,10
1,30
0,50
6.  a) Mali obiteljski hoteli koji posluju sezonski
 b) Sanitarno deponiranje
m2
m2
1,68
0,40
0,42
0,10
2,10
0,50
7.  a) Ugostiteljske, zanatske radnje i trgovine
 b) Sanitarno deponiranje
m2
m2
2,51
0,40
0,63
0,10
3,14
0,50
8.  Autokampovi i marine m2 0,49 0,12 0,61
9.  Deponiranje smeća od strane trećih lica
  direktno na deponiji
m3 74,66 18,67 93,33
10. Naknada za sanaciju odlagališta Donji picudo Po objektu kn mjesečno
   a) Domaćinstva, zgrade za odmor, škole, vrtići, domovi zdravlja     5,00
   b) Ugostiteljske, zanatske radnje i trgovine       10,00
   c) Tvrtke i ustanove       20,00
   d) Obiteljski hoteli do 50 ležajeva       20,00
   e) Hoteli preko 50 ležajeva       1.000,00
   f) Marine       1.000,00
   g) Atokampovi do 6000 m2
      100,00
   h) Autokampovi preko 6000 m2
      1.000,00
   i) Odmarališta, apartmani, sobe do 10 ležajeva       20,00
   j) Odmarališta, apartmani, sobe od 11 do 20 ležajeva       200,00
   k) Odmarališta, apartmani, sobe od 21 do 30 ležajeva       300,00
   l) Odmarališta, apartmani, sobe od 31 do 40 ležajeva       400,00
   m) Odmarališta, apartmani, sobe od 41 do 50 ležajeva       500,00
   n) Odmarališta, apartmani, sobe preko 50 ležajeva       1.000,00

 
U pripremi je novi način obračuna usluga sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada. Čeka se novi Pravilnik o komunalnom otpadu koji bi trebalo definirati način obračuna...
Informacija iz MZOPU je da bi trebao izaći do rujna 2015.

 
Ako trebate usluge odvodnje
kliknite na logo:

 

Katalog informacija Izjava o korištenju Kolačića Zaštita osobnih podataka Pravo na pristup informacijama Svi cjenici

 

©: 6.maj.hr., Izrada: Studio WEB ART

Internetska stranica za potpunu funkcionalnost koristi Kolačiće (Cookie).