Opći uvjeti za zbrinjavanje otpada

Zakon o održivom gospodarenju otpadom

Narodne novine 94/13


Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada

Narodne novine 50/0539/09


Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu

Narodne novine 97/05115/0581/08, 31/09156/0938/1010/1181/11126/1138/1386/13


Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske

Narodne novine 130/05


Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama

Narodne novine 40/0631/09156/09111/1186/13


Odluka o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama

Narodne novine 40/15


Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima

Narodne novine 124/06121/0831/09156/0991/1145/1286/13


Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima 

Narodne novine 133/0631/09156/0945/1286/13


Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima

Narodne novine 136/0631/09156/0953/1286/1391/13


Odluka o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama

Narodne novine 40/15

 

Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest

Narodne novine 42/07


Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom

Narodne novine 72/07


Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine

Narodne novine 85/07126/10, 31/1146/15


Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada

Narodne novine 117/07111/1117/1362/13


Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom 

Narodne novine 38/08


Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi

Narodne novine 38/08


Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži azbest

Narodne novine 89/08


Pravilnik o gospodarenju otpadom

Narodne novine 23/1451/14


Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom

Narodne novine 42/1448/14107/14, 139/14

 


Rukovoditelj RJ za zbrinjavanje otpada

Aleksandar Mandić
Tel: 091-1255-319
E-mail: aleksandar.mandic@6maj.hr

Voditelj gospodarenja otpadom i zaštite
okoliša

Sanjin Lukić
Tel: 091-1255-008
E-mail: sanjin.lukic@6maj.hr

Područni voditelj – grad Umag
Josip Titonel
Tel: 091-531-8075

Područni voditelj – grad Buje, općina
Grožnjan
i Oprtalj
Diego Pucer
Tel: 091-531-8074

Područni voditelj – grad Novigrad i općina Brtonigla
Željko Mišnić
Tel: 091-531-8073

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta
Finida - UMAG

Ponedjeljak - petak: 10 - 17
Subota: 10 - 14 h
Nedjeljom i praznicima : zatvoreno

 
Sakupljanje i zbrinjavanje opasnog
tehnološkog otpada, otpadnih vozila
i velikog glomaznog otpada
Metis d.d..
Valica 8, 52 000 Pula
Tel:+385 52 535 067
Mob:+385 091 485 9512
Email: pula@metis.hr 
http://metis.hr

NOVOSTI
  • Prva sortirnica u Hrvatskoj
    Prva sortirnica u Hrvatskoj

    U Umagu je otvorena pretovarna stanica i sortirnica, najveći hrvatski objekt te vrste, težak 13,5 milijuna kuna. U punoj funkciji bit će nakon otvaranja ŽCGO Kaštijuna, projekt će u potpunosti biti dovršen nakon opremanja sortirnice, prve u Hrvatskoj. Za to je potrebno još 5 milijuna kuna.

Ako trebate usluge odvodnje
kliknite na logo:

 

Katalog informacija Izjava o korištenju Kolačića Zaštita osobnih podataka Pravo na pristup informacijama Svi cjenici

 

©: 6.maj.hr., Izrada: Studio WEB ART

Internetska stranica za potpunu funkcionalnost koristi Kolačiće (Cookie).