Javna nabava 2012


Evidencijski broj nabave:
E-MV-21/12
Broj objave:

2012/S 002-0070024

Naslov: Izgradnja potpornog zida proširenja groblja Novigrad
Datum objave: 12.10.2012.
  Poziv na nadmetanje

 


Evidencijski broj nabave:
E-MV-20/12
Broj objave:

2012/S 002-0065346

Naslov: Asfaltiranje prometnice tržnice Grada Umaga
Datum objave: 27.09.2012.
  Poziv na nadmetanje

 


Evidencijski broj nabave:
E-MV-19/12
Broj objave:

2012/S 002-0060635

Naslov: Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Fermići
Datum objave: 13.09.2012.
  Poziv na nadmetanje

 


Evidencijski broj nabave:
E-MV-18/12
Broj objave:

2012/S 002-0060639

Naslov: Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Dajla zapad sa crpnom stanicom CS „DAJLA II“
Datum objave: 13.09.2012.
  Poziv na nadmetanje

 


Evidencijski broj nabave:
E-MV-17/12
Broj objave:

2012/S 002-0060626

Naslov: Izgradnja kanalizacije starogradske jezgre Grada Umaga – Ulica Marina Bemba
Datum objave: 13.09.2012.
  Poziv na nadmetanje

 


Evidencijski broj nabave:
E-MV-16/12
Broj objave:

2012/S 002-0060633

Naslov: Izgradnja kanalizacije starogradske jezgre Grada Umaga – Ulica Sv. Mihaela
Datum objave: 13.09.2012.
  Poziv na nadmetanje

 


Evidencijski broj nabave:
E-MV-15/12
Broj objave:

2012/S 002-0060610

Naslov: Izgradnja kanalizacije starogradske jezgre Grada Umaga – Ribarska ulica
Datum objave: 13.09.2012.
  Poziv na nadmetanje

 


Evidencijski broj nabave:
E-MV-14/12
Broj objave:

2012/S 002-0060605

Naslov: Izgradnja kanalizacije starogradske jezgre Grada Umaga – Svodna ulica
Datum objave: 13.09.2012.
  Poziv na nadmetanje

 


Evidencijski broj nabave:
E-MV-13/12
Broj objave:

2012/S 002-0060608

Naslov: Izgradnja kanalizacije starogradske jezgre Grada Umaga – Riječka ulica
Datum objave: 13.09.2012.
  Poziv na nadmetanje

 


Evidencijski broj nabave:
E-MV-12/12
Broj objave:

2012/S 002-0060612

Naslov: Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Savudrija sa crpnom stanicom CS „Savudrija“
Datum objave: 13.09.2012.
  Poziv na nadmetanje

 


Evidencijski broj nabave:
E-MV-11/12
Broj objave:

2012/S 002-0051606

Naslov: Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Karigador, Općina Brtonigla.
Datum objave: 14.08.2012.
  Poziv na nadmetanje

 

 

Evidencijski broj nabave: E-MV-10/12
Broj objave:

2012/S 002-0051602

Naslov: Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Paolija,
Grad Novigrad.
Datum objave: 14.08.2012.
  Poziv na nadmetanje

 


 

Evidencijski broj nabave: E-MV-09/12
Broj objave:

2012/S 002-0051599

Naslov: Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Salvela,
Grad Novigrad
Datum objave: 14.08.2012.
  Poziv na nadmetanje

 

Evidencijski broj nabave: E-MV-08/12
Broj objave:

2012/S 002-0051595

Naslov: Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Špina, Grad Umag.
Datum objave: 14.08.2012.
  Poziv na nadmetanje

 

Evidencijski broj nabave: E-MV-07/12
Broj objave:

2012/S 002-0051593

Naslov: Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Križine,
Grad Umag.
Datum objave: 14.08.2012.
  Poziv na nadmetanje

 

Evidencijski broj nabave: E-MV-06/12
Broj objave:

2012/S 002-0051579

Naslov: Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Volparija, Grad Umag.
Datum objave: 14.08.2012.
  Poziv na nadmetanje

 

Evidencijski broj nabave: E-MV-05/12
Broj objave: 2012/S 002-0021909
Naslov: Sanacija deponije komunalnog otpada Donji Picudo
Datum objave: 21.05.2012.
  Poziv na nadmetanje

 

Evidencijski broj nabave: E-MV-04/12
Broj objave: 2012/S 002-0013807
Naslov: Nabava specijalnog komunalnog vozila za sakupljanje otpada
Datum objave: 24.04.2012.
  Poziv na nadmetanje

 

Evidencijski broj nabave: E-VV-03/12
Broj objave: 2012/S 002-0006791
Naslov: Grupa 1. Nabava kredita-odjel odvoz smeća
Grupa 2. Nabava kredita-odjel kanalizacija
Datum objave: 23.03.2012.
  Poziv na nadmetanje

 

Evidencijski broj nabave: E-VV-02/12
Broj objave: 2012/S 002-0001637
Naslov: Komunalna vozila
Datum objave: 23.02.2012.
  Poziv na nadmetanje

 

Evidencijski broj nabave: E-MV-01/12
Broj objave: 2012/S 002-0000167
Naslov: Kameni agregati
Datum objave: 03.02.2012.
  Poziv na nadmetanje

 

 

 

KONTAKT OSOBA:
Dajana Finderle Beke
E-mail: dajana.finderle.beke@6maj.hr
Tel(centrala): +385 (0)52 774 - 585,
                          +385 (0)52 741 - 350,
                          +385 (0)52 743 - 397,
                         + 385 (0)52 742 - 099
Interni broj: 110.

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA
S KOJIMA 6. MAJ d.o.o. NE SMIJE
SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi
(Nar.nov. br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) 
objavljujemo popis gospodarskih subjekata s
kojima 6. Maj d.o.o. ne smije sklapati
ugovore o javnoj nabavi:

Brumax d.o.o.
Novigrad, A. Smareglia 5

Plan nabave
 
II Izmjene i dopune plana nabave 2014
I Izmjene i dopune plana nabave 2014
Plan nabave 2014
Plan nabave 2015
I Izmjene i dopune plana nabave 2015
   
Registar ugovora
Ako trebate usluge odvodnje
kliknite na logo:

 

Katalog informacija Izjava o korištenju Kolačića Zaštita osobnih podataka Pravo na pristup informacijama Svi cjenici

 

©: 6.maj.hr., Izrada: Studio WEB ART

Internetska stranica za potpunu funkcionalnost koristi Kolačiće (Cookie).