Javna nabava 2013

 

Evidencijski broj nabave: E-MV-14/13
Broj objave: 2013/S 002-0088250
Naslov: Kanalizacijske cijevi
Datum slanja na objavu: 22.10.2013.
  Poziv na nadmetanje

 

Evidencijski broj nabave: E-VV-02/13
Broj objave: 2013/S 002-0088345
Naslov: Komunalno vozilo
Datum slanja na objavu: 22.10.2013.
  Poziv na nadmetanje

 

Evidencijski broj nabave: E-MV-17/13
Broj objave: 2013/S 002-0086993
Naslov: Kontejneri
Datum slanja na objavu: 17.10.2013.
  Poziv na nadmetanje

 

Evidencijski broj nabave: E-VV-01/13
Broj objave: 2013/S 002-0074369
Naslov: Projektiranje
kanalizacijske mreže naselja na području aglomeracija Umag, Savudrija i
Novigrad
Datum slanja na objavu: 30.08.2013.
  Poziv na nadmetanje

 

Evidencijski broj nabave: E-MV-10/13
Broj objave: 2013/S 002-0075412
Naslov: Komunalna oprema
Datum slanja na objavu: 04.09.2013.
  Poziv na nadmetanje

 

Evidencijski broj nabave: E-MV-15/13
Broj objave: 2013/S 002-0073460
Naslov: Osobni automobil
Datum slanja na objavu: 28.08.2013.
  Poziv na nadmetanje

 

Evidencijski broj nabave: E-MV-16/13
Broj objave: 2013/S 015-0053436
Naslov: Dodatni radovi na izgradnji
potpornog zida proširenja groblja Novigrad
Datum objave: 12.06.2013.
  Poziv na nadmetanje

 

Evidencijski broj nabave: E-MV-13/13
Broj objave: 2013/S 002-0053249
Naslov: Izgradnja 3. Kazete
odlagališta „Donji Picudo"
Datum objave: 11.06.2013.
  Poziv na nadmetanje

 

Evidencijski broj nabave: E-MV-09/13
Broj objave: 2013/S 002-0050529
Naslov: Asfalterski radovi –
asfaltiranje nad kanalizacijskim prekopima
Datum objave: 03.06.2013.
  Poziv na nadmetanje

 

Evidencijski broj nabave: E-MV-07/13
Broj objave: 2013/S 015-0052382
Naslov: Dodatni radovi na izgradnji
kanalizacije starogradske jezgre Grada Umaga – Riječka ulica
Datum objave: 07.06.2013.
  Poziv na nadmetanje

 

Evidencijski broj nabave: E-MV-06/13
Broj objave: 2013/S 015-0048459
Naslov: Dodatni radovi na izgradnji
kanalizacijske mreže naselja Savudrija sa crpnom stanicom CS „Savudrija"
Datum objave: 27.05.2013.
  Poziv na nadmetanje

 

Evidencijski broj nabave: E-MV-05/13
Broj objave: 2013/S 003-0054259
Naslov: Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja
Datum objave: 14.06.2013.
  Poziv na nadmetanje

 

Evidencijski broj nabave: E-MV-04/13
Broj objave: 2013/S 002-0023715
Naslov: Izrada izmjene i dopune idejnog projekta, glavnih projekata i izvedbenih projekata pretovarne stanice, reciklažnog dvorišta, sortirnice i kompostišta na odlagalištu komunalnog otpada Donji Picudo-Umag
Datum objave: 12.03.2013.
  Poziv na nadmetanje

 

Evidencijski broj nabave: E-MV-03/13
Broj objave: 2013/S 002-0012797
Naslov: Opskrba električnom energijom
Datum objave: 12.02.2013.
  Poziv na nadmetanje

 

Evidencijski broj nabave: E-MV-02/13
Broj objave: 2013/S 002-0007347
Naslov: Nabava goriva
Datum objave: 28.01.2013.
  Poziv na nadmetanje

 

Evidencijski broj nabave: E-MV-01/13
Broj objave: 2013/S 002-0003155
Naslov: Nabava kamenih agregata
Datum objave: 14.01.2013.
  Poziv na nadmetanje

 

 

 

KONTAKT OSOBA:
Dajana Finderle Beke
E-mail: dajana.finderle.beke@6maj.hr
Tel(centrala): +385 (0)52 774 - 585,
                          +385 (0)52 741 - 350,
                          +385 (0)52 743 - 397,
                         + 385 (0)52 742 - 099
Interni broj: 110.

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA
S KOJIMA 6. MAJ d.o.o. NE SMIJE
SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi
(Nar.nov. br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) 
objavljujemo popis gospodarskih subjekata s
kojima 6. Maj d.o.o. ne smije sklapati
ugovore o javnoj nabavi:

Brumax d.o.o.
Novigrad, A. Smareglia 5

Plan nabave
 
II Izmjene i dopune plana nabave 2014
I Izmjene i dopune plana nabave 2014
Plan nabave 2014
Plan nabave 2015
I Izmjene i dopune plana nabave 2015
   
Registar ugovora
Ako trebate usluge odvodnje
kliknite na logo:

 

Katalog informacija Izjava o korištenju Kolačića Zaštita osobnih podataka Pravo na pristup informacijama Svi cjenici

 

©: 6.maj.hr., Izrada: Studio WEB ART

Internetska stranica za potpunu funkcionalnost koristi Kolačiće (Cookie).