Javna nabava 2014

 

Evidencijski broj nabave: E-VV-01/14
Broj objave: 2014/S 002-0048619
Naslov: Komunalna oprema
Datum slanja na objavu: 22.10.2014.
  Poziv na nadmetanje

 

Evidencijski broj nabave: E-MV-04/14
Broj objave: 2014/S 002-0035387
Naslov: Nabava dugoročnog kredita za izgradnju Pretovarne stanice Donji Picudo i nabavu komunalne opreme za sakupljanje otpada
Datum slanja na objavu: 18.07.2014.
  Poziv na nadmetanje

 

Evidencijski broj nabave: E-MV-03/14
Broj objave: 2014/S 002-0019573
Naslov: Izgradnja objekta Faze I odlagališta neopasnog otpada „Donji Picudo“ – Umag, zgrada pretovarne stanice sa svim infrastrukturnim sadržajima po sistemu „ključ u ruke“
Datum slanja na objavu: 14.04.2014.
  Poziv na nadmetanje

 

Evidencijski broj nabave: E-MV-02/14
Broj objave: 2014/S 002-0004063
Naslov: Pogrebni materijal
Datum slanja na objavu: 28.01.2014.
  Poziv na nadmetanje

 

Evidencijski broj nabave: E-MV-01/14
Broj objave: 2014/S 002-0003474
Naslov: Gorivo
Datum slanja na objavu: 24.01.2014
  Poziv na nadmetanje

 

KONTAKT OSOBA:
Dajana Finderle Beke
E-mail: dajana.finderle.beke@6maj.hr
Tel(centrala): +385 (0)52 774 - 585,
                          +385 (0)52 741 - 350,
                          +385 (0)52 743 - 397,
                         + 385 (0)52 742 - 099
Interni broj: 110.

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA
S KOJIMA 6. MAJ d.o.o. NE SMIJE
SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi
(Nar.nov. br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) 
objavljujemo popis gospodarskih subjekata s
kojima 6. Maj d.o.o. ne smije sklapati
ugovore o javnoj nabavi:

Brumax d.o.o.
Novigrad, A. Smareglia 5

Plan nabave
 
II Izmjene i dopune plana nabave 2014
I Izmjene i dopune plana nabave 2014
Plan nabave 2014
Plan nabave 2015
I Izmjene i dopune plana nabave 2015
   
Registar ugovora
Ako trebate usluge odvodnje
kliknite na logo:

 

Katalog informacija Izjava o korištenju Kolačića Zaštita osobnih podataka Pravo na pristup informacijama Svi cjenici

 

©: 6.maj.hr., Izrada: Studio WEB ART

Internetska stranica za potpunu funkcionalnost koristi Kolačiće (Cookie).