O nama

Komunalno poduzeće „ 6. Maj “ d.o.o. Umag,Tribje 2, je trgovačko društvo sa ograničenom odgovornošću, u vlasništvu svih gradova i općina sa područja cijele Bujštine.
Gradovi vlasnici i korisnici usluga našeg komunalnog poduzeća su Umag - Umago, Novigrad - Cittanova, Buje - Buie te općine Brtonigla - Verteneglio, Grožnjan - Grisignana i Oprtalj - Portole.
Svojim komunalnim uslugama poduzeće opslužuje čitav teritorij sjeverno od rijeke Mirne, pa sve do Dragonje, odnosno do granice sa Slovenijom.
Predmet poslovanja društva sastoji se u obavljanju komunalnih djelatnosti prema propisima o komunalnom gospodarstvu, a to su:

- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

- prikupljanje, odlaganje i zbrinjavanje komunalnog otpada

- održavanje groblja i obavljanje pogrebnih poslova

- tržnice na malo.

Sa danom 01.01.2010. godine u poduzeću je 72 stalno zaposlenih radnika, koji svojim radom i trudom imaju za cilj pružiti što kvalitetniju komunalnu uslugu na ekološki prihvatljiv način u granicama području gradova i općina na kojem naše poduzeće djeluje.

 
Ako trebate usluge odvodnje
kliknite na logo:

 

Katalog informacija Izjava o korištenju Kolačića Zaštita osobnih podataka Pravo na pristup informacijama Svi cjenici

 

©: 6.maj.hr., Izrada: Studio WEB ART

Internetska stranica za potpunu funkcionalnost koristi Kolačiće (Cookie).