Groblja

„ 6. Maj “ d.o.o. Umag upravlja grobljima na području gradova Umag, Novigrad i Buje. Upravljanje grobljima podrazumijeva dodjelu grobnih mjesta, uređenje, održavanje i rekonstrukciju groblja. U sklopu ove usluge vrše se radovi na tekućem održavanju svih objekata groblja, kapelica i ostalih pomoćnih prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika.


Uprava groblja odlučuje o mjestu i načinu ukopa u grobno mjesto te vodi grobni očevidnik o ukopu svih umrlih osoba i registar umrlih osoba. Evidencija grobnih mjesta vodi se na računalnom programu koji omogućuje upravljanje prostornim podacima (položajni plan - karta groblja) i njima pridruženim podacima (grobni očevidnik, registar umrlih osoba, financijskim podacima).Ured evidencije grobnih mjesta:

Adresa: Novigradska bb, Umag (uz gradsko groblje Umag)

Telefon: 052-722-318


Uredovno vrijeme za stranke:

ponedjeljak, srijeda i petak 07-10 i 11-14 sati.

Kontakt: Eleonora Kotiga VašKao upravljač grobljima 6. maj d.o.o. Umag obavlja slijedeće poslove:
1. Održavanje groblja:


- uređenje i održavanje zelenih površina groblja (košnja travnjaka, održavanje ukrasnog raslinja i sezonskog cvijeća, održavanje živica)

- održavanje i čišćenje staza i puteva
- održavanje i čišćenje pratećih građevina na groblju (čišćenje mrtvačnice, odarnice, sanitarnih prostorija)

- tekuće održavanjer svih objekata gradskoga groblja, kapelica i ostalih pomoćnih prostora

- zbrinjavanje otpada
- provođenje reda na groblju

- izgradnje grobnih mjesta
- proširenje groblja.

2. Evidencija grobnih mjesta:

- dodjele na korištenje grobnih mjesta ( izrada rješenja, izmjene rješenja, uplatnice/računa)

- evidencija grobnih mjesta (povezivanje položajnih podataka (karata) i tekstualne baze podataka u jednu cjelinu, podaci o grobnom mjestu, ukopanim osobama i korisnicima... )

- vođenje registra umrlih osoba i grobnog očevidnika

- izdavanje dozvola za gradnju spomenika

- obračun godišnje grobne naknade

- evidencija dugovanja i potraživanja korisnika grobnih mjesta

- izdavanje raznih potvrda

 

 


Voditeljica groblja i pogrebnih poslova

Eleonora Kotiga Vaš
Tel: 091-531-8070
E-mail: eleonora.vas@6maj.hr

DEŽURNA SLUŽBA ZA PRIJAVU UMRLE OSOBE:
dostupano od 0 – 24 h
Mob: 091 1255 - 468

Ured pogrebnih usluga:
Adresa: Novigradska bb, Umag (uz gradsko groblje Umag)
Telefon: 052-722-318
Uredovno vrijeme za stranke:
radnim danom od 7 - 15 sati

Ured evidencije grobnih mjesta:
Adresa: Novigradska bb, Umag (uz gradsko groblje Umag)
Telefon: 052-722-318
Uredovno vrijeme za stranke:
Stranke se primaju ponedjeljkom, srijedom i petkom 07-10 i 11-14 sati.

NOVOSTI
 • Gradu Novigradu–Cittanova odobrena EU sredstva za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta
  Gradu Novigradu–Cittanova odobrena EU sredstva za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta

  Nakon izuzetno brzog i uspješnog postupka evaluacije projekta, u roku od dva i pol mjeseca, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost donijeli su odluku o financiranju projekta „Izgradnje reciklažnog dvorišta na k.č. 3137/2 k.o. Novigrad na području Grada Novigrada–Cittanova (Salvela)“.

  Trenutno je u postupku potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, a rok za provedbu projekta je 18 mjeseci, što uključuje provedbu javne nabave, izvođenje radova i provedbu edukacijske kampanje za građane.

  Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.285.190,01 kn, od čega se 1.942.411,50 kn, odnosno 84,99 % sufinancira EU sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijskog fonda (KF), a u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

  Provedba projekta vezuje se uz prioritetnu os 6 - Zaštita okoliša i održivost resursa, investicijski prioritet 6i - Ulaganje u sektor otpada, kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve, te specifični cilj 6i1 - Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

  Projektom izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta u Novigradu značajno će se doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, kao i posebnih kategorija otpada. Time će se osigurati njegova odgovarajuća oporaba ili zbrinjavanje. Ovim se projektom doprinosi i ispunjavanju ciljeva Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017. - 2022. (NN 3/17) kao i usvojenog Plana gospodarenja otpadom Grada Novigrada – Cittanova 2017. - 2020.

  Tijekom provedbe projekta organizirat će se informativno-obrazovne aktivnosti te aktivnosti promidžbe i vidljivosti vezane za korištenje reciklažnog dvorišta i pravilno odvajanje otpada. Građani i gospodarstvenici će pravovremeno biti informirani o aktivnostima u sklopu projekta.
  Slijedeći je korak i prijava na javni poziv za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada čime će se omogućiti odvojeno prikupljanje otpada na kućnom pragu.

Ako trebate usluge odvodnje
kliknite na logo:

 

Katalog informacija Izjava o korištenju Kolačića Zaštita osobnih podataka Pravo na pristup informacijama Svi cjenici

 

©: 6.maj.hr., Izrada: Studio WEB ART

Internetska stranica za potpunu funkcionalnost koristi Kolačiće (Cookie).