Groblja

„ 6. Maj “ d.o.o. Umag upravlja grobljima na području gradova Umag, Novigrad i Buje. Upravljanje grobljima podrazumijeva dodjelu grobnih mjesta, uređenje, održavanje i rekonstrukciju groblja. U sklopu ove usluge vrše se radovi na tekućem održavanju svih objekata groblja, kapelica i ostalih pomoćnih prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika.


Uprava groblja odlučuje o mjestu i načinu ukopa u grobno mjesto te vodi grobni očevidnik o ukopu svih umrlih osoba i registar umrlih osoba. Evidencija grobnih mjesta vodi se na računalnom programu koji omogućuje upravljanje prostornim podacima (položajni plan - karta groblja) i njima pridruženim podacima (grobni očevidnik, registar umrlih osoba, financijskim podacima).Ured evidencije grobnih mjesta:

Adresa: Novigradska bb, Umag (uz gradsko groblje Umag)

Telefon: 052-722-318


Uredovno vrijeme za stranke:

ponedjeljak, srijeda i petak 07-10 i 11-14 sati.

Kontakt: Eleonora Kotiga VašKao upravljač grobljima 6. maj d.o.o. Umag obavlja slijedeće poslove:
1. Održavanje groblja:


- uređenje i održavanje zelenih površina groblja (košnja travnjaka, održavanje ukrasnog raslinja i sezonskog cvijeća, održavanje živica)

- održavanje i čišćenje staza i puteva
- održavanje i čišćenje pratećih građevina na groblju (čišćenje mrtvačnice, odarnice, sanitarnih prostorija)

- tekuće održavanjer svih objekata gradskoga groblja, kapelica i ostalih pomoćnih prostora

- zbrinjavanje otpada
- provođenje reda na groblju

- izgradnje grobnih mjesta
- proširenje groblja.

2. Evidencija grobnih mjesta:

- dodjele na korištenje grobnih mjesta ( izrada rješenja, izmjene rješenja, uplatnice/računa)

- evidencija grobnih mjesta (povezivanje položajnih podataka (karata) i tekstualne baze podataka u jednu cjelinu, podaci o grobnom mjestu, ukopanim osobama i korisnicima... )

- vođenje registra umrlih osoba i grobnog očevidnika

- izdavanje dozvola za gradnju spomenika

- obračun godišnje grobne naknade

- evidencija dugovanja i potraživanja korisnika grobnih mjesta

- izdavanje raznih potvrda

 

 


Voditeljica groblja i pogrebnih poslova

Eleonora Kotiga Vaš
Tel: 091-531-8070
E-mail: eleonora.vas@6maj.hr

DEŽURNA SLUŽBA ZA PRIJAVU UMRLE OSOBE:
dostupano od 0 – 24 h
Mob: 091 1255 - 468

Ured pogrebnih usluga:
Adresa: Novigradska bb, Umag (uz gradsko groblje Umag)
Telefon: 052-722-318
Uredovno vrijeme za stranke:
radnim danom od 7 - 15 sati

Ured evidencije grobnih mjesta:
Adresa: Novigradska bb, Umag (uz gradsko groblje Umag)
Telefon: 052-722-318
Uredovno vrijeme za stranke:
Stranke se primaju ponedjeljkom, srijedom i petkom 07-10 i 11-14 sati.

NOVOSTI
 • Besplatni komposteri, setovi za odvajanje otpada i platnene vrećice za građane Bujštine
  Besplatni komposteri, setovi za odvajanje otpada i platnene vrećice za građane Bujštine

  Na manifestaciji "Umag Floria" kao jedan od izlagača sudjelovat će i Komunalno poduzeće 6. maj d.o.o. i Zelena Istra koji pozivaju sve građane Bujštine da im se pridruže na štandu pod nazivom "Izdvoji s(v)e. Fail la differenza" u subotu 29. travnja 2017. godine od 9:30 sati ujutro.

  Osim što će moći dobiti sve odgovore o održivom gospodarenju otpadom na području Bujštine, ali i postaviti sva pitanja o odvajanju otpada i recikliranju u domaćinstvima i na radnom mjestu, Komunalno poduzeće 6. maj d.o.o. dijelit će svojim sugrađanima i besplatne kompostere, potom setove za odvojeno prikupljanje otpada u kućanstvima te platnene vrećice s logom kampanje, kao i informativne letke na talijanskom i hrvatskom jeziku.

  Komunalno poduzeće 6. maj d.o.o. iz Umaga u partnerskom odnosu s gradovima Umag, Novigrad i Buje i općinama Brtonigla, Oprtalj i Grožnjan te u suradnji s udrugom Zelena Istra od 2012. godine provodi informativno-edukativnu kampanju o odvojenom prikupljanju otpada pod nazivom Izdvoji s(v)e. Fai la differenza.  

  U proteklih 5 godina na području Bujštine učinjeni su veliki pomaci u održivom gospodarenju otpadom i to provedbom brojnih aktivnosti - otvorena su 3 reciklažna dvorišta (Umag, Novigrad i Buje), izgrađena je hala za buduću sortirnicu, kupljena je nova mehanizacija, postavljeno je više od 350 setova zelenih otoka, svako kućanstvo dobilo je svoju kantu za miješani komunalni otpad, podjeljeno je 300 kompostera, kao i setova za odvajanje otpada u kućanstvima, osmišljeno je i distribuirano više od 15.000 komada edukativnih i promotivnih materijala na hrvatskom i talijanskom jeziku (vodiči, letci, plakati, bojanke za najmlađe i sl. ), održano je više od 100 edukativnih radionica u vrtićima, školama i mjesnim odborima te više od 10 javnih akcija na trgovima gradova i općina Bujštine i sl.

  Tijekom 2016. godine pokrenuta je i interaktivna web stranica kampanje (www.izdvojisve.info) na kojoj svi građani Bujštine, ali i Istarske županije mogu pronaći sadržaje prilagođene svakom uzrastu posebno (djeca, mladi i odrasli) uz pomoć kojih mogu naučiti zašto je važno odvajati i koje vrste otpad trebamo odvajati, ali i kako pridonijeti poduzimanjem malih koraka smanjenju i ponovnoj uporabi otpada u kućanstvima, školama, vrtićima i na radnom mjestu.

Ako trebate usluge odvodnje
kliknite na logo:

 

Katalog informacija Izjava o korištenju Kolačića Zaštita osobnih podataka Pravo na pristup informacijama Svi cjenici

 

©: 6.maj.hr., Izrada: Studio WEB ART

Internetska stranica za potpunu funkcionalnost koristi Kolačiće (Cookie).