CJENIK USLUGA SAKUPLJANJA, ODVOZA I ZBRINJAVANJA OTPADA NA ODLAGALIŠTU DONJI PICUDO

r.b KORISNIK USLUGA JM CIJEN(kn) PDV CIJENA + PDV
1. a) Domaćinstva 1lit. 0,0331 0,0083 0,0414
2. a) Zgrade za odmor, škole i vrtići, domovi zdravlja
b) Sanitarno deponiranje
m2
m2
0,37
0,16
0,09
0,04
0,46
0,20
 3. a) Tvrtke i ustanove
b) Sanitarno deponiranje
m2
m2
 0,79
0,24
0,20
0,06
0,99
0,30
 4. a) Turističke tvrtke, hoteli, odmarališta
b) Sanitarno deponiranje
m2
m2
2,00
0,40
0,50
0,10
2,50
0,50
 5. a) Mali obiteljski hoteli koji posluju cijelu godinu
b) Sanitarno deponiranje
m2
m2
1,04
0,40
0,26
0,10
 1,30
0,50
 6. a) Mali obiteljski hoteli koji posluju sezonski
b) Sanitarno deponiranje
m2
m2
 1,68
0,40
 0,42
0,10
 2,10
0,50
 7. a) Ugostiteljske, zanatske radnje i trgovine
b) Sanitarno deponiranje
m2
m2
 2,51
0,40
 0,63
0,10
3,14
0,50
 8.  Autokampovi i marine  m2  0,49  0,12  0,61
 9.  Deponiranje smeća od strane trećih lica
direktno na deponiji
 m3  74,66  18,67  93,33
Naknada za sanaciju odlagališta Donji picudo Po objektu kn mjesečno
  a) Domaćinstva, zgrade za odmor, škole, vrtići, domovi zdravlja  5,00
 b) Ugostiteljske, zanatske radnje i trgovine  10,00
c) Tvrtke i ustanove  20,00
 d) Obiteljski hoteli do 50 ležajeva  20,00
  e) Hoteli preko 50 ležajeva  1.000,00
 f) Marine  1.000,00
 g) Atokampovi do 6000 m2  100,00
 h) Autokampovi preko 6000 m2  1.000,00
 i) Odmarališta, apartmani, sobe do 10 ležajeva  20,00
  j) Odmarališta, apartmani, sobe od 11 do 20 ležajeva  200,00
 k) Odmarališta, apartmani, sobe od 21 do 30 ležajeva  300,00
 l) Odmarališta, apartmani, sobe od 31 do 40 ležajeva  400,00
 m) Odmarališta, apartmani, sobe od 41 do 50 ležajeva  500,00
 n) Odmarališta, apartmani, sobe preko 50 ležajeva  1.000,00