Ured evidencije grobnih mjesta:
Adresa: Novigradska bb, Umag (uz gradsko groblje Umag)
Telefon: 052-722-318

Uredovno vrijeme za stranke:

ponedjeljak, srijeda i petak 07-10 i 11-14 sati.
Kontakt: Eleonora Kotiga Vaš

„ 6. Maj “ d.o.o. Umag upravlja grobljima na području gradova Umag, Novigrad i Buje. Upravljanje grobljima podrazumijeva dodjelu grobnih mjesta, uređenje, održavanje i rekonstrukciju groblja. U sklopu ove usluge vrše se radovi na tekućem održavanju svih objekata groblja, kapelica i ostalih pomoćnih prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika.


Uprava groblja odlučuje o mjestu i načinu ukopa u grobno mjesto te vodi grobni očevidnik o ukopu svih umrlih osoba i registar umrlih osoba. Evidencija grobnih mjesta vodi se na računalnom programu koji omogućuje upravljanje prostornim podacima (položajni plan – karta groblja) i njima pridruženim podacima (grobni očevidnik, registar umrlih osoba, financijskim podacima).

Za sva pitanja vezanih za ukop pokojnika, slobodno se obratite voditelju groblja i pogrebnih poslova.

Kao upravljač grobljima 6. maj d.o.o. Umag obavlja slijedeće poslove:

1. Održavanje groblja:

2. Evidencija grobnih mjesta:


Brič

Buje

Kaštel

Krasica

Kršete

Lovrečica

Marija na Krasu

Marušići

Materada

Merišče

Momjan

Novigrad

Oskoruš

Savudrija

Petrovija

Triban

Groblje - Umag

Umag