Avada Car Dealer News

Na temelju odredbe članka 26. Društvenog ugovora trgovačkog društva 6.MAJ d.o.o. Umag od 22. veljače 2022. godine, uprava društva dana 31. kolovoza 2023. godine raspisuje, slijedeći:

JAVNI NATJEČAJ

Za prijem u radni odnos kod poslodavca 6.MAJ d.o.o. za radno mjesto:

 1. UTOVARIVAČ OTPADA