6.MAJ d.o.o.
6.MAJ s.r.l.

za komunalne usluge – UMAG
servizi comunali – UMAGO
Tribje 2, 52470 UMAG – UMAGO

Centrala: +385 (52) 741-585, 741-350, 743-397, 742-099
Mail:info@6maj.hr / OIB: 56396370038
Radno vrijeme: 07:00 – 15:00 / PON – PET

Redovni transakcijski račun
HR66 2380006 1140021837 IKB Umag
Transakcijski račun za grobne naknade
HR65 2380006 1540001646 IKB Umag

GOSPODARENJE OTPADOM

 • Voditelj gospodarenja otpadom i zaštite 
okoliša – Sanjin Lukić
  Odgovara na pitanja u svezi sa: reciklažnim dvorištima, pretovarnom stanicom,
  najmom metalnih spremnika, odvozom glomaznog otpada
  Tel: +385 (91) 125-5008
  E-mail: sanjin.lukic@6maj.hr
 • Voditelj voznog parka, mehaničara i područja – Manuel Vigini
  Odgovara na pitanja u svezi sa: odvozom otpada
  Tel: +385 (99) 496-5992
  E-mail: manuel.vigini@6maj.hr

 • Služba za korisnike
  Odgovara na pitanja u svezi sa: obračunom i izdavanjem računa, dodjelom spremnika, sklapanjem ugovora o korištenju usluge, izdavanjem kartice za polupodzemne spremnike.
  Tel: +385 (52) 741-585

  Služba za korisnike – interni 9115, 9118, 9121 ili Mob: +385 (91) 230-6003

  Kontrolor otpada, korisnika I dodijeljenih spremnika Umag – Adriano Balanzin +385 (91) 125-5320 I Kristijan Sirotić +385 (91) 230-6065

  Kontrolor otpada, korisnika I dodijeljenih spremnika Novigrad – Mladen Bošnjak +385 (91) 230-6002

  Kontrolor otpada, korisnika I dodijeljenih spremnika Buje, Grožnjan I Oprtalj – Mikele Pucer +385 (91) 230-6064 

POGREBNE USLUGE

 • Voditeljica pogrebnih poslova – Eleonara Kotiga Vaš
  Tel: +385 (91) 531-8070
  E-mail: eleonora.vas@6maj.hr

  Ured pogrebnih poslova – Telefon: +385 (52) 722-318
  Radno vrijeme:
  07:00 – 10:00 i 11:00 – 14:00
  PON | SRI | PET

  Dežurna služba za prijavu umrle osobe – dostupno od 0 – 24 h
  Tel: +385 (91) 125-5468

FINANCIJE

 • Voditeljica financija i računovodstva – Rajna Prodanović
  Tel: +385 (52) 741-585 interni 9107
  Mob: +385 (91) 1255-399
  E-mail: rajna.prodanovic@6maj.hr

  Saldakonti kupca – interni 9111
  Saldakonti dobavljača – interni 9113
  Javna nabava – interni 9110
  Blagajna – interni 9108

  Radno vrijeme:
  07:00 – 10:00 i 11:00 – 14:00
  PON | SRI | PET

divi discount
embed map in website