Mobilno reciklažno dvorište

Mobilno reciklažno dvorište2018-10-23T09:47:41+00:00

U studenom 2018. sa radom kreće mobilno reciklažno dvorište. Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica namijenjena za odvojeno prikupljanje i skladištenje manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstava. Radi se o kontejneru koji je opremljen plastičnim spremnicima za pojedine vrste otpada najvećeg volumena od 120 litara.

U mobilno reciklažno dvorište mogu se odložiti: otapala, kiseline, lužine, fotokemikalije, pesticidi, fluocijevi, ulja i masti, boje, ljepila i smole, deterdženti, stari lijekovi, baterije i akumulatori, manja električna i elektronička oprema (do gabarita LCD monitora kućnog računala), papir i karton, ambalaža od metala, staklena ambalaža, ravno (prozorsko) staklo, ambalaža od plastike, plastika, odjeća i obuća, jestiva ulja i masti.

Glomazni otpad, građevinski otpad i zeleni otpad isključeni!!

Mobilno reciklažno dvorište opremljeno je opremom za vaganje prikupljenog otpada, te ima djelatnika koji je zadužen za vaganje, odlaganje i vođenje evidencija o posjedniku otpada. Odlaganje otpada je besplatno, a osoba koja donosi otpad mora pokazati osobnu iskaznicu djelatniku, kako bi upisao podatke o posjedniku otpada.

08.11.18. četvrtak
Brtonigla (Brtonigla, Nova Vas, Karigador, Fiorini, Radini)

13.11.18. utorak
Novigrad (Mareda, Dajla, Antenal, Bužinija)

15.11.18. četvrtak
Grožnjan (Kostajnica, Završje, Antonci, Makovci)

20.11.18. utorak
Grožnjan/Buje (Vrnjak, Kubertoni, Šterna, Martinčići, Marušići,)

21.11.18. srijeda
Grožnjan/Buje (Bijele Zemlje, Grožnjan, Krasica, Baredine, Lozari)

05.12.18. srijeda
Oprtalj (Žnjidarići, Šorgi, Vižintini, Zrenj, Gradinje)

06.12.18. četvrtak
Oprtalj (Ipši,Golubići, Livade, Krajići, Pirelići)

07.12.18. petak
Oprtalj (Bencani, Oprtalj, Sv.Ivan, Sv.Lucija, Vižintini Vrhi)

13.12.18. četvrtak
Buje (Kučibreg, Brdo, Brič, Oskoruš)

14.12.18. petak
Buje (Momjan, Merišče, Bibali, Triban)

18.12.18. utorak
Buje (Buroli, Kršete,Gamboci, Kaldanija)

21.12.18. petak
Buje (Škrile, Škudelini, Kaštel, Plovanija)

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati 6.Maj d.o.o. na telefon 091/1255008 svakim radnim danom od 9,00 – 13,00 sati.