Mobilno reciklažno dvorište

Mobilno reciklažno dvorište2019-01-16T08:01:58+00:00

U studenom 2018. sa radom kreće mobilno reciklažno dvorište. Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica namijenjena za odvojeno prikupljanje i skladištenje manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstava. Radi se o kontejneru koji je opremljen plastičnim spremnicima za pojedine vrste otpada najvećeg volumena od 120 litara.

U mobilno reciklažno dvorište mogu se odložiti: otapala, kiseline, lužine, fotokemikalije, pesticidi, fluocijevi, ulja i masti, boje, ljepila i smole, deterdženti, stari lijekovi, baterije i akumulatori, manja električna i elektronička oprema (do gabarita LCD monitora kućnog računala), papir i karton, ambalaža od metala, staklena ambalaža, ravno (prozorsko) staklo, ambalaža od plastike, plastika, odjeća i obuća, jestiva ulja i masti.

Glomazni otpad, građevinski otpad i zeleni otpad isključeni!!

Mobilno reciklažno dvorište opremljeno je opremom za vaganje prikupljenog otpada, te ima djelatnika koji je zadužen za vaganje, odlaganje i vođenje evidencija o posjedniku otpada. Odlaganje otpada je besplatno, a osoba koja donosi otpad mora pokazati osobnu iskaznicu djelatniku, kako bi upisao podatke o posjedniku otpada.

08.11.18. četvrtak
Brtonigla (Brtonigla, Nova Vas, Karigador, Fiorini, Radini)

13.11.18. utorak
Novigrad (Mareda, Dajla, Antenal, Bužinija)

15.11.18. četvrtak
Grožnjan (Kostajnica, Završje, Antonci, Makovci)

20.11.18. utorak
Grožnjan/Buje (Vrnjak, Kubertoni, Šterna, Martinčići, Marušići,)

21.11.18. srijeda
Grožnjan/Buje (Bijele Zemlje, Grožnjan, Krasica, Baredine, Lozari)

05.12.18. srijeda
Oprtalj (Žnjidarići, Šorgi, Vižintini, Zrenj, Gradinje)

06.12.18. četvrtak
Oprtalj (Ipši,Golubići, Livade, Krajići, Pirelići)

07.12.18. petak
Oprtalj (Bencani, Oprtalj, Sv.Ivan, Sv.Lucija, Vižintini Vrhi)

13.12.18. četvrtak
Buje (Kučibreg, Brdo, Brič, Oskoruš)

14.12.18. petak
Buje (Momjan, Merišče, Bibali, Triban)

18.12.18. utorak
Buje (Buroli, Kršete,Gamboci, Kaldanija)

21.12.18. petak
Buje (Škrile, Škudelini, Kaštel, Plovanija)

——–2019

16.01.19. Umag  (Zambratija 08.30-09.30, Bašanija 09.45-10.45, Savudrija 11.30-12.30, Crveni Vrh 12.45-13.45)

18.01.19. Umag (Murine 08.30-09.30, Valica 09.45-10.45, Kmeti 11.30-12.30, Sv. Marija na Krasu 12.45-13.45)

21.01.19. Umag (Finida 08.30-09.30, Petrovija 09.45-10.45, Vilanija 11.30-12.30, Vardica 12.45-13.45)

22.01.19. Umag (Seget 08.30-09.30, Đuba 09.45-10.45, Lovrečica 11.30-12.30, Babići 12.45-13.45)

23.01.19. Umag (Križine 08.30-09.30, Čepljani 09.45-10.45, Juricani 11.30-12.30, Materada 12.45-13.45)

24.01.19. Brtonigla (Karigador 08.30-09.30, Fiorini 09.45-10.45, Brtonigla 11.30-12.30, Nova Vas 12.45-13.45)

25.01.19. Novigrad/Brtonigla (Dajla 08.30-09.30, Mareda 09.45-10.45, Bužinija 11.30-12.30, Radini 12.45-13.45)

28.01.19. Grožnjan (Kostajnica 08.30-09.30, Grožnjan 09.45-10.45, Bijele Zemlje 11.30-12.30)

30.01.19. Grožnjan (Makovci 08.30-09.30, Završje 09.45-10.45, Antonci 11.30-12.30)

31.01.19. Grožnjan (Vrnjak 08.30-09.30, Kuberton 09.45-10.45, Šterna 11.30-12.30, Martinčići 12.45-13.45)

 

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati 6.Maj d.o.o. na telefon 091/1255008 svakim radnim danom od 9,00 – 13,00 sati.