Avada Car Dealer News

Od 1. siječnja 2023. godine primjenjuje se novi Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Obavještavaju se korisnici usluge sakupljanja komunalnog otpada da temeljem Zakona o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 84/21) te Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Umaga-Umago (Službene novine br. 05/2022), Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Novigrada – Cittanova (Službene novine br. 01/2022), Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Buja – Buie (Službene novine br. 03/2022), Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Brtonigla – Verteneglio (Službene novine br. 03/2022), Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Oprtalj – Portole (Službene novine br. 02/2022) i Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Grožnjan – Grisignana (Službene novine br. 02/2022) od 01. siječnja 2023. godine stupa na snagu novi Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Kriteriji za obračun količine komunalnog otpada za korisnike iz kategorije kućanstvo i kategorije korisnika koji nije kućanstvo je volumen zaduženog spremnika komunalnog otpada i broj pražnjenja u obračunskom razdoblju dok je iznos minimalne javne usluge jedinstven za pojedinu kategoriju korisnika. Na slijedećoj poveznici nalaze se novi cjenik i izvadak iz cjenika:

Spomenutim su Odlukama propisane i nove smjernice za dodjelu minimalne veličine spremnika, slijedom navedenog pozivaju se korisnici koji imaju potrebu za promjenom spremnika i koji zadovoljavaju propisane uvjete da se obrate u službu za korisnike trgovačkog društva 6. MAJ d.o.o. osobno ili pismenim putem na adresu Ulica Tribje 2, Umaga ili e-mailom na adresu: info@6maj.hr.

Sve ostale informacije mogu se dobiti putem telefonskog broja: 052 741 585 interni 9115, 9121 ili 9118.

Ističemo da za korisnike iz kategorije kućanstvo veličina spremnika više ne utječe na iznos minimalne javne usluge (fiksni dio). Nadalje, ako se na istom obračunskom mjestu isti korisnik može razvrstati i u kategoriju kućanstvo i u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo, korisnik je dužan plaćati samo cijenu obvezne minimalne javne usluge obračunanu za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo. Slijedom navedenog, pozivamo korisnike koji su razvrstani u obje kategorije korisnika da se obrate ovom trgovačkom društvu u svrhu promjene Izjave o načinu korištenja javne usluge i kategorije korisnika.

Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada