Održavanje čistoće javnih površina 

Usluga obuhvaća redovno čišćenje – pometanje javnih površina ( trgova, ceste, gradske ulice, javnih prolaza,     parkirališta, pločnika, stajališta gradskog javnog prijevoza i slične površine) i zelenih površina od komunalnog i krupnog otpada, kao i sve izvanredne aktivnosti na čišćenju okoliša na cijelom području. Usluga čišćenja – pometanja vrši se ručno sa pometačima i strojno putem specijalnog vozila, ulična pometačica. Intenzitet održavanja ovisi o vremenskim uvjetima te o lokaciji površina koje se održavaju

Održavanje košarica za otpatke

Održavanje košarica za otpatke na svim javnim površinama obuhvaća pražnjenje i pranje istih, te zbrinjavanje prikupljenog otpada. Na cijelom području grada vrši se dnevno pražnjenje košarica za otpatke.

Kako uputiti pohvalu, prijedlog ili prigovor?

Telefonom na brojeve +385 (0)52 741-585, 741-350, 743-397, 742-099 (svaki radni dan od 7,00 – do 14,00 h), faxom na broj 385 (0)52 741 – 557, dopisom na adresu Tribje 2, 52470 UMAG – UMAGO ili elektroničkom poštom na adresu info@6maj.hr.