Što je to opasni
otpad?

Opasni otpad sadrži tvari koje imaju jedno od ovih svojstava: eksplozivnost, reaktivnost, zapaljivost, nagrizanje, nadražljivost, štetnost, infektivnost, kancerogenost, kao i svojstvo otpuštanja otrovnih plinova kemijskom reakcijom ili biološkom razgradnjom.

Opasni otpad odnosno problematične tvari iz kućanstava ne smiju se odlagati u kućni otpad, i iz tih razloga koji znače neposrednu opasnost za sve one koji rade i susreću se sa opasnim otpadom za njegovo sigurno preuzimanje i zbrinjavanje neophodno je nazvati gore navedeno poduzeće specijalizirano za sigurno preuzimanje i zbrinjavanje opasnih otpada.

Trebate li zbrinuti specijalne otpade?

Ukoliko imate potrebe za odlaganje bilo koje vrste opasnih otpada neophodno je nazvati navedeno poduzeće koje je specijalizirano za preuzimanje opasnih otpada bilo koje vrste. Za preuzimanje specijalnih otpada na području Gradova i Općina na kojima djeluje komunalno poduzeće 6.Maj d.o.o. Umag brine se poduzeće:

Metis d.o.o.
Valica 8, 52 000 Pula
Tel:+385 52 535 067
 , 052 534 – 765
Fax: 052 535 – 168
Mob:+385 091 485 9512
Email: pula@metis.hr 
Odvoz EE otpada
Besplatni telefon: 0800 444 110
(Ne vrijedi za GSM pozive)
Radno vrijeme: 08 – 16 sati