UMAG

utorak

Centar, Moela, Jeci, Petrovija, Makale, Finida, Špinel, Sveti Vid, Dolinci, Kufci , Kanal, Zakinji, Koreniki, Čepljani, Boškarija, Kranceti, Frleti, Šverki, Martinčići, Materada, Zeleni vrh, Juricani, Babica,
Sošići, Gornji Picudo, Momikija, Matelići, Donji Picudo, Zvegar, Kovilje, Benolići, Goli vrh, Špekula, Đuba, Babići Donji, Barići,
Biribaći, Križine, Kubertoni, Lovrečica, Rožac, Seget, Sveti Ivan, Špina, Sveti Pelegrin, Škavnice, Škrinjari, Vižintini

UMAG

srijeda

Alberi, Bašanija, Borozija, Brutija, Crveni vrh, , Frančeskija, Grupija, Katoro, Korona, Kortina, Mazurija, Medigija, Monteneto, Monterol, Ravna dolina, Romanija, Savudrija, Velika Stancija, Volparija, Zambratija

UMAG

četvrtak

Komunela, Punta, Ungarija, Murine, Kolombera, Štrika, Fratrici, Tigor, Kagarot, Galići, Ščavonija, Sarbarica, Karpinjan, Šaini, Lokvini, Kmeti, Soši, Barboj, Cupilija, Valica, Marija na Krasu, Koršija, Kapitanija, Tavijanija, Fratrica, Buščina, Škarlanija, Markocija, Kočevarija, Farnažine, Vilanija

NOVIGRAD

ponedjeljak

Grad

NOVIGRAD

srijeda

Antenal, Bužinija, Dajla, Fermići, Kršin, Mareda, Paklena Dolina, Paolija, Preščerija, Salvela, Stancija Fava, Stancija Roselo, Stancija Vinjeri, Stancijeta, Strada Kontesa, Sveti Servul, Velika Stancija, Zidina

BUIE

ponedjeljak

Bazuja, Benečani, Brdo, Brešani, Brič, Bužin, Črnci, Čulihi, Dorina, Dragočevac, Dugo Brdo, Fratrija, Gadari, Juki, Jurini, Kaldanija, Kanedo,Kaštel, Kazarole, Kažete, Kortina, Kortivi, Kremenje, Kućibreg, Lalovići, Mali Breg, Malotija, Markovac, Marušići, Matići, Mazurija, Medigija, Merišče, Mikorići, Momjan, Montrin, Morožija, Most, Oskoruš, Paldigija, Paliski, Plovanija, Rožmanija, Simonetija, Smilovići, Soline, Specijarija, Srbar, Stancija Petrinja, Stancija Viđini, Stancijeta, Stancijeta, Stanovići, Stražice, Sveti Mavar, Šaini, Ščavonija, Šibenija, Škarjevac, Škrile, Škrlići, Škrlini, Škudelini, Todeški, Trkusi, Vale, Vinjarija, Vižinada, Volpija, Vrh

BUJE

utorak

Grad, Baredine, Bibali, Buroli, Donje Baredine, Gamboci, Jurcanija, Kakovići, Križine, Kršete, Krug, Kukov Vrh, Ljubljanija, Stancija Bracanija, Stancija Loj, Triban,Vinela Vrh

OPRTALJ

petak

Bencani, Čepić, Golubići, Gradinje, Ipši, Krajići, Livade, Oprtalj, Pirelići, Sveta Lucija, Sveti Ivan, Šorgi, Vižintini, Vižintini Vrhi, Zrenj, Žnjidarići

BRTONIGLA

četvrtak

Brtonigla, Nova Vas, Fiorini, Karigador, Radini

GROŽNJAN

petak

Antonci, Bijele Zemlje, Grožnjan, Kostajnica, Kubertoni, Makovci, Martinčići, Šterna, Vrnjak, Završje