UMAG

Centar, Moela, Jeci, Petrovija, Makale, Finida, Špinel, Sveti Vid, Dolinci, Kufci , Kanal, Zakinji, Koreniki, Čepljani, Boškarija, Kranceti, Frleti, Šverki, Sošići, Donji Picudo, Špekula, Đuba, Babići Donji, Barići, Biribaći, Križine, Kubertoni, Lovrečica, Rožac, Seget, Sveti Ivan, Špina, Sveti Pelegrin, Škavnice, Škrinjari, Vižintini
Alberi, Bašanija, Babica, Benolići, Borozija, Brutija, Crveni vrh, , Frančeskija, Goli vrh, Gornji Picudo, Grupija, Farnažine, Juricani, Katoro, Korona, Kortina, Kovilje, Materada, Martinčići,Mazurija, Medigija, Monteneto, Monterol, Momikija, Matelići, Ravna dolina, Romanija, Savudrija, Velika Stancija, Vilanija Volparija, Zambratija , Zeleni vrh, Zvegar
Komunela, Punta, Ungarija, Murine, Kolombera, Štrika, Fratrici, Tigor, Kagarot, Galići, Ščavonija, Sarbarica, Karpinjan, Šaini, Lokvini, Kmeti, Soši, Barboj, Cupilija, Valica, Marija na Krasu, Koršija, Kapitanija, Tavijanija, Fratrica, Buščina, Škarlanija, Markocija, Kočevarija

NOVIGRAD

Grad, Karpinjan, Šaini, Sv. Vidal, Puljere
Antenal, Bužinija, Dajla, Fermići, Kršin, Mareda, Paklena Dolina, Paolija, Preščerija, Salvela, Stancija Fava, Stancija Roselo, Stancija Vinjeri, Stancijeta, Strada Kontesa, Sveti Servul, Velika Stancija, Zidina

BUJE

Bazuja, Benečani, Brdo, Brešani, Brič, Bužin, Črnci, Čulihi, Dorina, Dragočevac, Dugo Brdo, Gadari, Juki, Jurini, Jurcanija, Kanedo,Kaštel, Kazarole, Kažete, Kortina, Kortivi, Kremenje, Kućibreg, Lalovići, Mali Breg, Malotija, Marušići, Matići, Medigija, Merišče, Mikorići, Momjan, Montrin, Morožija, Most, Oskoruš, Paldigija, Paliski, Plovanija, Rožmanija, Smilovići, Soline, Srbar, Stancija Petrinja, Stancija Viđini, Stanovići, Stražice, Sveti Mavar, Šaini, Ščavonija, Šibenija, Škarjevac, Škrile, Škrlići, Škrlini, Škudelini, Todeški, Trkusi, Vale, Vinjarija, Vižinada, Vinela, Volpija, Vrh
Grad, Bibali, Brajki, Donji Musolini, Gamboci, Gardoši, Kakovići, Krasica, Križine, Krug, Ljubljanija, Stancija Bracanija, Triban, Vrh Činić
Baredine, Bekari, Bucaj, Donje Baredine, Gornje Baredine, Gornji Musolini, Jugovci, Lozari, Stancija Loj, Sv. Ivan, Šegari
Bracanija
Fratrija, Kaldanija, Markovac, Mazurija, Simonetija, Specijarija, Buroli, Kršete, Kakovići, Kukov Vrh

BRTONIGLA

Brtonigla, Nova Vas, Fiorini, Grobice, Karigador, Katunari, Kovri, Lukoni, Marinčići, Medelini, Pavići, Radini, Srbani, Škrinjari

OPRTALJ

Bencani, Čepić, Golubići, Gradinje, Ipši, Krajići, Livade, Oprtalj, Pirelići, Sveta Lucija, Sveti Ivan, Šorgi, Vižintini, Vižintini Vrhi, Zrenj, Žnjidarići

GROŽNJAN

Antonci, Bijele Zemlje, Grožnjan, Kostajnica, Kubertoni, Makovci, Martinčići, Sv. Ivan, Šterna, Vrnjak, Završje