Avada Car Dealer News

Dobra stara poslovica kaže „da na mladima svijet ostaje“ pa je najbolje naše buduće naraštaje od malih nogu usmjeriti na pravilni put. Skupina Tintilinići iz Dječjeg vrtića Duga je tako odlučila posjetiti našu radnu zonu gdje su se mališani upoznali sa našim radom, vozilima koje koristima i odradili malu školu recikliranja. Djeca su začuđeno gledala vozilo s dizalicom kojim se skuplja glomazni otpad, klasični kamion za skupljanje otpada te pometačicu za čišćenje ulica i zainteresirano postavljala pitanja o njihovom korištenju.

Nakon razgledavanja voznog parka uslijedila je mala škola recikliranja gdje su mogli razne reciklabilne materijale ubacivati u odgovarajuće spremnike uz trik pitanja koja često zbunjuju i starije. Djeca su bila izuzetno dobra i iznenađujuće dobro upoznata sa pravilnim načinom recikliranja te je  nagrada na kraju bila obavezna. Uz slatkiše i kapice djeci su podijeljeni i leci o reciklaži kako bi doma mogli podučiti svoje ukućane o pravilnom recikliranju. Zahvaljujemo se odgajateljicama iz Dječjeg vrtića Duga na suradnji i djeci na pažnji.