Avada Car Dealer News

21.04. naše društvo posjetila je skupina učenika TSŠ-SMSI “Leonardo da Vinci” iz Buja u pratnji učiteljice Tiziane Zancole. Kako bi im se prezentirao sustav gospodarenja otpadom učenici su obišli odlagalište, pretovarnu stanicu miješanog komunalnog otpada koji se odvozi u CGO Kaštijun te reciklažno dvorište u Finidi. Učenike je kroz naše organizacijske jedinice proveo naš djelatnik Lukić Sanjin a sa sustavom obrade otpadnih voda upoznao ih je Aleksandar Mihalic prilikom obilaska uređaja za pročiščavanje otpadnih voda.