Avada Car Dealer News

U sklopu projekta Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti “Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada“ nabavljeni su spremnici za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona te otpadne plastike, kojima se osigurava pomoć jedinicama lokalne samouprave da provedu svoje zakonske obveze odnosno osiguraju provedbu ciljeva i zadaća iz usvojenih planova gospodarenja otpadom.

Ovime najavljujemo termine preuzimanja spremnika za papir (120 L) i plastiku (120 L ili 240 L) za obiteljske kuće: od 23. srpnja do 30. srpnja 2021., svakim danom od 11 do 18 sati pri reciklažnom dvorištu u Salveli.

Napominjemo da će se prilikom preuzimanja popuniti Izjava o preuzimanju spremnika, budući da su oni u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova, a bit će stavljeni na raspolaganje građanima. Ljubazno molimo da pri preuzimanju ponesete osobnu iskaznicu ili drugi važeći dokument.

Iz komunalnog poduzeća 6. maj napominju kako sve dok traje podjela selektivnih kanti i dok su na terenu eko otoci, prikupljanje selektivnog otpada ide samo preko eko otoka. Po odrađenoj podjeli individualnih selektivnih kanti započet će se s uklanjanjem eko otoka i prikupljanjem otpada iz individualni selektivnih kanti koje su zadužili vlasnici obiteljskih kuća, o čemu će korisnici biti pravovremeno obaviješteni.

Obveza je svakog kućanstva razvrstavati otpad, no ono što valja napomenuti je da će u narednom periodu, nakon preuzimanja i podjele spomenutih spremnika, doći do otklanjanja zelenih otoka, stoga se nerazvrstavanjem otpada povećava količina otpada u zelenim kantama pa time i cijena odvoza. Dakle, cilj je odvajanje otpada na mjestu nastanka kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada.

Ukupna procijenjena vrijednost projekta je 370.631.802,09 kn; iznos koji sufinancira EU 315.037.031,77 kn.

Preuzmite plakat  OVDJE