• Reciklažno dvorište Umag

 • Radno vrijeme:
  ponedjeljak-petak 10.00-17.00 sati
  subota 09.00-14.00

 • Kontakt za informacije:
  091 1255 008

 • Reciklažno dvorište Salvela Novigrad

 • Radno vrijeme:
  01.04.-31.10.
  PON.: 10:00 – 15:00
  UTO.-SUB.: 10:00-17:00

  01.11.-31.03.
  PON.: 9:00 – 14:00
  UTO.-SUB.: 9:00-16:00

  Nedjeljom i praznikom zatvoreno.

Reciklažno dvorište (RD) je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. U RD se nalazi djelatnik koji nadgleda i usmjerava korisnike gdje pravilno odložiti dovezeni otpad. RD za područje Umaga nalazi se na izlazu iz Umaga, prije naselja Finida. Početkom 2019. godine sa radom kreće i RD u Salveli namijenjeno korisnicima sa područja grada Novigrada. Do kraja iste godine trebalo bi proraditi i RD u Bujama koje će biti locirano na cesti prema Kremenju, preko puta HEP-a.

U općinama Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj građanima će na raspolaganju biti mobilno reciklažno dvorište prema planu (Više: Mobilno reciklažno dvorište).

U reciklažnom dvorištu građani mogu besplatno odložiti:

 • otpadne papire i kartone
 • predmete od tvrde plastike
 • plastične folije i vreće
 • sve vrste guma (odvojeno od naplatka)
 • sve vrste stakla – okvir mora biti odvojen
 • sve vrste metala
 • odbačenu obuću i odjeću (ako je što uporabljivo apeliramo da se odnese u Crveni križ)
 • otpadni tekstil
 • drveni otpad i otpad od rezidbe (do 1 m3)
 • glomazni otpad (do 2 m3)
 • ambalažni stiropor (građevinski ne, ribarske kašete-čiste i isprane)
 • otpadnu keramiku i porculan
 • manje količine građevinskog otpada – „šute“ do 1 m3
 • ostatke boja i lakova te njihovu ambalažu
 • flourescentne cijevi i ostala svjetleća tijela
 • otpadne baterije i akumulatore
 • elektronički i informatički otpad
 • oprema koja sadrži kloroflourougljike (stari frižideri i klima jedinice)
 • stara motorna i jestiva ulja
 • otpadne tonere
 • oštre predmete (igle, šprice, noževe…)

Molimo građane koji imaju veće količine zelenog, drvenog ili glomaznog otpada da isti dovezu direktno na naše glavno reciklažno dvorište koje se nalazi do odlagališta u Donjem Picudu.