Avada Car Dealer News
U veljači učenici IV. razreda opće gimnazije Talijanske srednje škole „Leonardo da Vinci“ Buje zajedno s prof. biologije Tizianom Zancola predstavili su školski projekt „Un Mare da Rispettare“ (Poštivati more).
Učenici su u školskoj godini 2017./18. realizirali projekt na temu morskog otpada. Analizirali su zagađenje morskim otpadom, što predstavlja problem za morski ekosustav, mogući izvor otrovnih tvari za čovjeka preko hranidbenog lanca i ekonomskih problema vezanih za morski otpad. Učenici su proveli i istraživanje količine otpada na odabranoj plaži u Zambratiji kako bi se uvjerili koliko je ozbiljna situacija na našim plažama.
Rezultate ovog istraživanja prikazali su učenicima VI., VII., i VIII. razreda u tri talijanske osnovne škole: TOŠ „Galileo Galilei“ Umag, TOŠ „Edmondo de Amicis“ Buje i TOŠ Novigrad, s ciljem da se mladi upoznaju s ovom vrstom zagađenja te da ih se potakne na razmišljanje da svatko od nas može učiniti nešto konkretno kako bi se poboljšalo stanje mora i plaža.
Projekt je realiziran u suradnji s komunalnim poduzećem „6. Maj“ d.o.o. koje je u potpunosti financiralo projekt i objavu znanstvenog rada.
Za više o radu, preuzmi pdf: Un Mare da Rispettare