Uvod u gospodarenje

“6. Maj” d.o.o. Umag obavlja poslove prikupljanja, prijevoza i zbrinjavanja komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada na području gradova i općina Bujštine. Prikupljeni otpad se odlaže na sanitarnu deponiju Donji Picudo na cesti Umag – Buje. Prikupljeni otpad se odlaže na sanitarnu deponiju Donji Picudo na cesti Umag – Buje. Radno vrijeme deponije je svaki dan 07-15 sati, izuzev subote, nedjelje i praznika. Naknada za deponiranje otpada za fizičke osobe je besplatna, a pravne osobe plaćaju 93 kn/m3 za komunalni i sve druge vrste neopasnog otpada, izuzev građevinskog otpada.

Stvaramo li otpad ili smeće?

Otpad je svaka tvar ili predmet koji posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. Otpadom se smatra i svaki predmet i tvar čije su sakupljanje, prijevoz i obrada nužni u svrhu zaštite javnog interesa; – Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

Proizlazi tako da otpad nikako nije gomila neiskoristivih tvari i ne mora postati smeće odnosno mješavina neodgovorno odbačenih, često i vrlo dragocjenih, otpadnih tvari.

Otpad je sirovina a smeće je zapravo proizvod neprimjernog ljudskog ponašanja s vlastitim otpadom, i zato Vas molimo da pravilnim postupanjem sa otpadom stvarate što manje smeća.

U praksi se može susresti još niz definicija, koje vrlo slikovito određuju pojam otpada:

Otpad je zbroj proizvodnih i potrošačkih ostataka.

Otpad je jasni otisak materijalnog života Ijudi.

Otpad je otkriveni izvor sirovina i energije.

Otpad je promjenjivi zbroj različitih tvari i energije.