Avada Car Dealer News

Ovog petka, 24. siječnja u 17:00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Umaga, održat će se tribina za građane o sustavu odvojenog prikupljanja otpada i održivom gospodarenju otpadom. Građani će moći saznati kako smanjiti otpad u kućanstvu, kako na kreativan način ponovo upotrijebiti predmete i sve o pravilnom odvajanju otpada.

Također će moći dobiti odgovore na pitanja i dvojbe oko sustava odvojenog prikupljanja otpada na području grada Umaga. Na tribini mogu saznati i sve novosti vezane uz gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj. Sudionici tribine bit će Koviljka Aškić, magistrica ekoinženjerstva, te Aleksandar Mandić i Sanjin Lukić -predstavnici komunalnog poduzeća 6.Maj d.o.o. iz Umaga. Tribinu će moderirati predstavnice Zelene Istre -Irena Burba i Nina Brnić koje će nakon tribine građanima demonstrirati i praktične "zero waste" savjete za kućanstvo te osnove kućnog kompostiranja.

Tribinu organizira Grad Umag i Zelena Istra u sklopu projekta “Voli Umag, izdvoji s(v)e”.

Projekt “Voli Umag, izdvoji s(v)e” sufinancira Europska unija u okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. iz Kohezijskog fonda. Ukupna vrijednost projekta iznosi 641.731 kuna od kojeg iznosa je 499.083 kuna bespovratno osigurano od EU, a razliku će financirati Grad Umag. Sadržaj oglasa isključiva je odgovornost Grada
Umaga