UPRAVA DRUŠTVA

Poslove društva vodi uprava društva koja se sastoji od predsjednika uprave. Uprava vodi poslove društva u skladu s društvenim ugovorom, odlukama članova društva i obveznim uputama skupštine, a na vlastitu odgovornost. Uprava društva odgovara za svakodnevno poslovanje društva, za uredno vođenje poslovnih knjiga, izradu financijskih izvješća te ista bez odgađanja dostavlja skupštini društva.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Skupština Društva čine svi gradonačelnici i načelnici, gradova i općina sa područja Bujštine. Ona odlučje o financijskim izvješćima društva, izvješću uprave o stanju društva, srednjoročnim planovima razvoja, ulaganjima u druga društva i proširivanju djelatnosti društva, zaduživanju društva za kredite i druga sredstva, imenovanju i opozivu članova uprave, izboru i opozivu članova nadzornog odbora, mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova društva, izmjeni društvenog ugovora i slično.

Članove skupštine društva čine:

GRAD UMAG – UMAGO
Vili Bassanese
Predsjednik skupštine društva

GRAD NOVIGRAD – CITTANOVA
Anteo Milos
Član skupštine društva

GRAD BUJE – BUIE
Fabrizio Vižintin
Član skupštine društva

OPĆINA BRTONIGLA – VERTENEGLIO
Neš Sinožić
Član skupštine društva

OPĆINA GROŽNJAN – GRISIGNANA
Claudio Stocovaz
Član skupštine društva

OPĆINA OPRTALJ – PORTOLE
Leo Bazjak
Član skupštine društva