Avada Car Dealer News

U okviru projekta “Izdvoji s(v)e. Fai la differenza. Provedba izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpada na području gradova Novigrad i Buje, te općina Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj“ predviđeno je 40 radionica u osnovnim školama i vrtićima Bujštine.

Budući da je nastava prekinuta u ožujku, samo je manji broj radionica proveden uživo. Za vrijeme nastave na daljinu snimili smo video predavanja na hrvatskom i talijanskom jeziku na temu smanjenja nastanka otpada, ponovne uporabe, odvojenog prikupljanja otpada i kompostiranja za učenike predmetne nastave.

Učenici Osnovne škole “Mate Balota” i Talijanske osnovne škole “Edmondo de Amicis” u Bujama te Osnovne škole Milana Šorga u Oprtlju u svojim su virtualnim učionicama odslušali predavanja. Uz predavanja učenici su dobili upute da izrade svoju torbu od stare majice. Pogledajte fotografije učeničkih torbi i uživajte u njihovim prekrasnim radovima!