Temeljni kapital društva utvrđen je u visini trajnog kapitala koji zaokruženo iznosi 25.498.300,00 kn. Iznos temeljnog kapitala sporazumno je podijeljen na 6 temeljnih uloga koje preuzimaju članovi Društva u slijedećim iznosima:

Grad UMAG – UMAGO

15.240.000,00

59,77%
Grad Novigrad – Cittanova

5.487.200,00

21,52%
Grad Buje – Buie

3.149.100,00

12,35%
Općina Brtonigla – Verteneglio

976.600,00

3,83%
Općina Grožnjan – Grisignana

354.600,00

1,39%
Općina Oprtalj – Portole

290.800,00

1,14%