Avada Car Dealer News

“Poštovane sugrađanke, poštovani sugrađani Grada Umaga, pred vama se nalazi brošura kojom vas želimo upoznati s novitetima održivog gospodarenja otpadom, a koju tiskamo u okviru projekta „Voli Umag, izdvoji s(v)e!“, financiranog iz Kohezijskog fonda EU-a i proračuna Grada Umaga. Kako brošura predstavlja jasan prikaz novog sustava prikupljanja otpada na našem području, čija će primjena direktno utjecati na iznos troškova za odvoz smeća, molim vas da istu pozorno proučite te započnete s praktičnom primjenom svega onoga što je u njoj navedeno.

Na taj ćete način postati partneri Gradu Umagu i u provedbi desetogodišnjeg projekta „Umag: Smart city – Green city 2010. – 2020.“, koji promovira održivi razvoj grada, odgovorno ekološko gospodarenje resursima te osvješćivanje građana o pitanjima održivog gospodarenja otpadom. Hvala vam na suradnji!”

 

Brošura