Uprava groblja postupa prema Zakonu o grobljima (NN br. 19/1998.) i Pravilnikom o grobljima od 09.08.2002.
IZVOD IZ ZAKONA O GROBLJIMA (NN 19/1998.)

Članak 10.
(2) Upravljanje grobljem razumijeva dodjelu grobnih mjesta, uređenje, održavanje i rekonstrukciju groblja (promjena površine, razmještaj putova i sl.) na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima, pri čemu treba voditi računa o zaštiti okoliša a osobito o krajobraznim i estetskim vrijednostima.
(4) O uređenju i održavanju dodijeljenih grobnih mjesta dužni su brinuti se korisnici.

Članak 12.
(1) Umrlog se u pravilu ukapa na groblju koje se nalazi na području jedinice lokalne samouprave na kojem je umrli imao prebivalište.

Članak 13.
(1) Uprava groblja daje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme uz naknadu te o tome donosi rješenje.
(3) Za korištenje grobnog mjesta korisnik plaća godišnju grobnu naknadu.

Članak 14.
(1) Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena deset godina, smatra se napuštenim i može se ponovo dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka petnaest godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka trideset godina od ukopa u grobnicu.

Članak 15.
(3) Nakon smrti korisnika grobnog mjesta korištenje grobnog mjesta stječu njegovi nasljednici.

Za sva pitanja vezanih za ukop pokojnika, slobodno se obratite voditelju groblja i pogrebnih poslova.