Avada Car Dealer News

Investicija od 3,4 milijuna kuna ugledala je svjetlo dana, Reciklažno dvorište za područje Grada Buja-Buie otvara se na raspolaganje svojim građanima i stanovnicima okolice. Zajedničkim ulaganjem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grada Buja-Buie – od  kojih je Fond sufinancirao 85% sredstava iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”, a Grad uložio čak 700 000 kuna – ostvaren je značajan napredak u razvijanju infrastrukture za povećanje stope odvajanja komunalnog otpada. 

Prema komunalnom poduzeću 6.maj koje će upravljati novim Reciklažnim dvorištem očekuje se čak 120 tona odvojeno prikupljenog otpada već u prvoj godini. Kako je istaknuo i sam gradonačelnik, gospodin Vižintin “osim usklađenja s direktivama iz Plana gospodarenja otpadom, ovim projektom zajedno utječemo na smanjenje količine otpada koji će završiti na trajnom odlaganju, a time čuvamo i naše najveće razvojne potencijale – čist i zdrav okoliš.

Upravo kako bi razvili svijest o važnosti održivog razvoja gospodarenja otpadom tijekom provedbe projekta održavane su radionice za one najmlađe kako bi se od samog početka upoznali s praksama recikliranja i namjenom Reciklažnog dvorišta. Rad Reciklažnog dvorišta u Bujama omogućit će prikupljanje problematičnog otpada, papira, metala, stakla, plastike, tekstila, manjih količina građevinskog i glomaznog otpada, a samo će odlaganje biti besplatno za sve stanovnike područja Grada Buja – Buie i Bujštine. Sortiranje otpada putem Reciklažnog dvorišta povećat će stopu iskoristivosti otpadnih stvari i bitno smanjiti nepovoljna svojstva ostatnog otpada kao i smanjiti volumen komunalnog otpada i neracionalno gospodarenje otpadom.

Novim Reciklažnim dvorištem Grad Buje-Buie zakoračio je u zdraviju, ekološku budućnost za sadašnje, ali i buduće generacije stanovnika. 

Reciklažno dvorište kreće s radom tijekom 9. mjeseca!